Alert Senior utför stenläggning. Karin och Stefan kontaktade oss och önskade utöka sin uteplats med mer marksten istället för en obefintlig gräsmatta och en häck. Utmaningen var att få den nya stenen att ”smälta in” med det befintliga. Vi grävde bort ”gräsmatta” och häck samt minskade ner blomrabatten. Vi tycker att resultatet blev riktigt bra!

Förebild

 

En markant skillnad mellan gammalt och nytt.

 

Snart klart

 

Nu är skillnaden mindre

 

Kantsten runt blomrabatten

 

Och ett avslut mot trottoaren.

 

Läs mer om stenläggning genom att klicka på denna länk