För ett större internationellt företag i Västerås och Virsbo har Alert Senior i uppdrag att utföra yttre fastighetsunderhåll. Det inbegriper gräsklippning, beskärning av buskar och träd, ogräsrensning och att generellt sköta om planteringar och andra grönytor. Vi kommer även med förslag och idéer på förbättringar på utemiljön. Ett företagsuppdrag som under ansvar sköts med bravur av vår personal.