• Redovisning
  • Fakturering
  • Registerhantering
  • Kontering
  • Leverantörsreskontra
  • Allmänna kontorssysslor

Ekonomi och administration är ett brett område som rymmer många titlar, alla lika viktiga och inte sällan med fokus på ett eller ett par specialistområden som skiljer dem åt. Här värdesätts ofta noggrannhet och ansvarskännande, vilket många av våra seniorer har gott om efter långa yrkeskarriärer inom ekonomiarbete. Vi bemannar många olika roller på en ekonomiavdelning såsom Redovisningsekonom, Löneadministratör, Ekonomiassistent, Controller och Ekonomichef. Många branscher har också varierande behov under olika perioder och därför kan företagsbemanning ofta vara en både enkel och ekonomisk lösning. Efter ett kostnadsfritt möte tar vi fram en åtgärdsplan för er specifika situation och därefter ser vi över hur vi enklast kan bemanna tjänsten med lämplig medarbetare.

Alert Seniors goda renommé inom företagsbemanning har gett oss ett startfält med många professionella pensionärer som har både lång erfarenhet och gedigna utbildningar för att kunna hjälpa till och avlasta er ekonomiavdelning.
Våra professionella medarbetare hjälper er gärna med Redovisning, Fakturering, Registerhantering, Kontering och Leverantörsreskontra och har erfarenhet och utbildning inom flera ekonomisystem såsom Visma, Hogia och Fortnox. Utöver specifika ekonomiroller kan vi även bemanna er arbetsplats med övriga administrativa tjänster som t ex receptionister och när ni behöver någon som arbetar med allmänna kontorssysslor. Pensionärsbemanning är idag en efterfrågad och mycket effektiv lösning på både akuta och långsiktiga bemanningsbehov för företag oavsett storlek. Välkommen att höra av dig för en skräddarsydd åtgärdsplan!