Därför lämnar Alert Senior alltid garanti på utfört arbete. Ibland kan saker gå fel och det är först då som en leverantör visar vad kundnöjdhet innebär. Berätta för oss om du inte är nöjd med vårt arbete så ser vi till att rätta till vårt misstag.

Vid reklamation skall denna göras så fort som möjligt efter avslutat arbete. Vi ser då till att återställa det reklamerade arbetet.

Alert Seniors målsättning är att alltid ha 100 procent nöjda kunder.