• Utesäljare
  • Innesäljare
  • Senior säljare
  • Säljchef
  • Mötesbokare
  • Kundtjänst
  • Kundundersökningar
  • Ordermottagning
  • Receptionist
  • Mässvärdar
  • Telefonsupport

Inom området försäljning och kundtjänst ryms många viktiga underkategorier, alla med en betydande funktion i organisationen då dessa tjänster ofta har en offentlig roll eller representerar företaget utåt. Utesäljare såväl som innesäljare och personal vid kundtjänst bör ha lämplig erfarenhet och dessutom framträda professionellt och presentabelt. När ni anlitar Alert Senior har vi redan tagit alla nödvändiga steg i urvalsprocessen och säkerställt att våra pensionärer kan uppfylla samtliga nödvändiga krav och agera förtroendeingivande på ert uppdrag. Vi bemannar många olika roller inom försäljning och kundtjänst med seniorbemanning såsom mötesbokare, receptionist, mässvärd, telefonsupport och även personal som jobbar med ordermottagning och gör kundundersökningar. I dagsläget bemannar vi företag med dessa tjänster.

Försäljning och kundtjänst är ett brett område som rymmer många titlar, alla är viktiga och inte sällan med fokus på ett eller ett par specialistområden som skiljer dem åt. Här värdesätts ofta punktlighet och att uppträda representativt i alla led, vilket vi har säkerställt att all våra seniorer är bekväma med – att uppträda förtroendegivande där tjänsten så kräver, är en självklarhet för våra seniorer! Många branscher har också varierande behov under olika perioder och därför kan företagsbemanning ofta vara en både enkel och ekonomisk lösning. Efter ett kostnadsfritt möte tar vi fram en åtgärdsplan för er specifika situation och därefter ser vi över hur vi enklast kan bemanna tjänsten med lämplig medarbetare.