Så skyddar vi dina personuppgifter

Syfte

Alert Senior i Västerås AB värnar om din integritet. Vi vill att du som franchisetagare, medarbetare, leverantör eller kund ska kunna känna dig trygg när du uppger dina personuppgifter till oss.
Syftet med policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter i första hand för att fullfölja våra åtaganden. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.
Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.
Du har rätt att neka att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan avsäga dig det.

Riktlinjer

Personuppgifter vi behandlar
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och/eller lag. Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar:

  • Kontaktuppgifter, till exempel Namn, telefonnummer, e-postadress
  • Avtalsrelaterad information

Varför vi behöver/behandlar vi dina personuppgifter?

  • För att kunna fullgöra avtal
  • För att kunna informera om vår omvärldsbevakning inom våra tjänsteområden

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi samlar in dina personuppgifter på följande sätt:

  • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
  • Uppgifter som vi får från offentliga register
  • Uppgifter som vi får när du anlitar någon av våra franchisetagare eller medarbetare
  • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Dina personuppgifter behandlas på ett betryggande sätt
Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast medarbetare och andra personer inom vår organisation som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.
Våra IT-system har din integritet i fokus och skyddar mot intrång, förstöring samt andra händelser som kan innebära en risk för din integritet.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi speciella avtal såsom personuppgiftsbiträdesavtal och sekretessavtal som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.
Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges här.

Ansvar

Respektive franchisebolag som ingått avtal med Alert Senior i Västerås AB är personuppgiftsansvariga gällande personuppgifter som avser kunder och leverantörer, vilket innebär att respektive franchisebolag är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.
Alert Senior i Västerås AB är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som rör alla anställda.

Dataskyddsansvarig

Dataskyddsansvarig är utsedd att tillvarata den registrerades rättigheter och integritet och följer upp så att personuppgifter blir behandlade korrekt inom bolaget.

Rättelse och insyn

Alert Senior i Västerås AB strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss via uppgifterna längst ner

Klagomål

Om du har några frågor gällande denna text eller anser att vi på något sätt brustit i vår hantering av dina personuppgifter kan du kontakta vår dataskyddsansvarige via e-post eller skicka informationen skriftligt till vår postadress som du hittar via vår hemsida.

Dataskyddsansvarig: Niclas Hagnäs
Telefon: 073-057 58 98
E-postadress: niclas.hagnas@alertsenior.se